Aktualności

20.01.2018 Odwiedziny Duszpasterskie Kolęda 2018

Niedziela – 14 stycznia – od godz. 15.00
1 ksiądz – ul. Ciasna 11,15 i 23
2 ksiądz – ul. Ciasna nr 17 i 19
3 ksiądz – ul. Ciasna nr 21

Poniedziałek 15 stycznia – od godz. 15.00
1 ksiądz – ul. Ciasna nr 13
2 ksiądz – ul. Złota 29 i 33
3 ksiądz – ul. Złota nr 26 – 28
4 ksiądz – ul. Złota 39, 41 i 43
5 ksiądz – ul. Złota nr 14  (od godz. 16.00)

Wtorek – 16 stycznia – od godz. 15.00
1 ksiądz – ul. Złota nr 24 i 30
2 ksiądz – ul. Złota nr 35
3 ksiądz – ul. Złota 37, 37 A i 37 B
4 ksiądz – ul. Grodzka: od początku
5 ksiądz – ul. Grodzka: od końca

Środa – 17 stycznia – od godz. 15.00
1 ksiądz – ul. Złota nr 1, 3, 5, 6, 9 i 9 a
2 ksiądz – ul. Złota nr 10, 10 A, B, C, 13 i 15
3 ksiądz – ul. Wojska Polskiego nr 128 i 130

  Czwartek – 18 stycznia
 1 ksiądz – ul. Wojska Polskiego  nr 181, 179, 175 i 173 – od godz. 15.00
 2 ksiądz – ul. Wojska Polskiego nr 185 – od godz. 15.00
 3 ksiądz – ul. Złota nr 71 (dawny biurowiec Polo) - od godz. 16.00
 4 ksiądz – ul. Szklarska (Dom Aktora) – od godz. 16.00

Piątek – 19 stycznia – od godz. 15.00
 1 ksiądz – ul. Chopina nr 3 i 4;
 2 ksiądz – ul. Chopina nr 7, 8 i 11
 3 ksiądz – ul. Chopina nr 12, 14, 15, 17, 18 i19
 4 ksiądz – ul. Chopina nr 16
      
  Sobota 20 stycznia – od godz. 10.00
 1 ksiądz – ul. Chopina nr 1 A, 1C i 1
 2 ksiądz – ul. Śródmiejska od początku
 3 ksiądz – ul. Śródmiejska od końca (od nr 27)
4 ksiądz – Kolęda dodatkowa zgłoszona w kancelarii parafialnej