Nawigacja
Ostatnio dodane zdjęcia

Wieczór Uwielbienia

Wieczór Uwielbienia

Wieczór Uwielbienia

Wieczór Uwielbienia
Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy katolickiej.

2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.

3. Udział we wszystkich, comiesięcznych, parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

 

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum.

W parafii katedralnej udzielany jest również też sakrament osobom dorosłym, które z różnych względów nie przyjęły wcześniej bierzmowania. Sakrament ten osoby dorosłe z całej naszej diecezji mogą przyjmować w drugie soboty miesiąca nieparzystego (z wyjątkiem 2 soboty lipca).

Kandydaci zgłaszają się wcześniej w swojej kancelarii parafialnej w celu godziwego przygotowania się do przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości.

 

Osoby już przygotowane zgłaszają się do kancelarii katedry w dzień bierzmowania o godz. 10.00, gdzie przedkładają dokumenty:

- zgodę na bierzmowanie od Ks. Proboszcza swojej parafii,

- odpis Aktu chrztu,

- pisemne zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania.

Kandydat podaje też imię świętego patrona, którego imię chce przyjąć oraz personalia świadka bierzmowania. 

 

Świadek bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

- miał ukończony 16 rok życia,

- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),

- prowadził życie zgodne z wiarą,

- może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

 

Sakrament Bierzmowania dla dorosłych - 11 stycznia, 8 marca, 10 maja, 9 listopad 

Powrót do Sakramentów

Powitanie
Serdecznie witamy
na stronie
parafii św. Mikołaja
w Kaliszu
Wierzę w Syna Bożego
Wygenerowano w sekund: 0.06 1,150,821 unikalnych wizyt